Mâm xoay đạp

Mâm xoay đạp: 4 thú

Giá cực kì mềm

Chơi bé cực kì thích

Đường kính: 1.2 m