Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bóng tay nắm: là có 2 cái tai nắm trên đầu hoặc có 1 cái quay cầm trên đầu cho bé xách đi chơi.

ĐK: 50 – 60 cm tùy theo độ căng.

Gọi Ngay
challenges-icon chat-active-icon