tu-van-mo-khu-vui-choi-tre-em (5)
tu-van-mo-khu-vui-choi-tre-em (6)
tu-van-mo-khu-vui-choi-tre-em (6)
tu-van-mo-khu-vui-choi-tre-em (6)
tu-van-mo-khu-vui-choi-tre-em (6)
tu-van-khu-vui-choi, nha-lien-hoan, lap-dat, dau-tu, kinh-doanh, thiet-bi-trong-nha
tu-van-khu-vui-choi, nha-lien-hoan, lap-dat, dau-tu, kinh-doanh, thiet-bi-trong-nha
tu-van-khu-vui-choi, nha-lien-hoan, lap-dat, dau-tu, kinh-doanh, thiet-bi-trong-nha
tu-van-khu-vui-choi, nha-lien-hoan, lap-dat, dau-tu, kinh-doanh, thiet-bi-trong-nha
tu-van-khu-vui-choi, nha-lien-hoan, lap-dat, dau-tu, kinh-doanh, thiet-bi-trong-nha

Đồ chơi trò chơi mầm non mẩu giáo, cầu trượt nhựa

do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua

Trường mầm non mẩu giáo cần đồ chơi gì? cầu trượt nhựa mẩu ra làm sao?

  • Đồ chơi nhựa như: hầm chui con sâu, cầu trượt nhựa, nhà cổ tích, nhà banh mini, nhà banh nhựa…

  • Nhà banh mini cũng là 1 trong những món đồ chơi bé thích + kết hợp cầu trượt sàn nhún bỏ vào trong tạo cảm giác thích thú cho bé.

do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà banh mini gồm có: sàn nhún nhỏ, cầu trượt xích đu ghế, hầm chui con sâu, bóng gai…
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
khu vui chơi lắp ngoài trời: cầu trượt liên hoàn, hầm chui con sâu, zixzax leo trèo
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Leo trèo vượt chướng

 

do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Cầu trượt liên hoàn ngoài trời

Một số trường mầm non bỏ đồ chơi bên ngoài sân cho trẻ.

do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà cổ tích 2 mái, bàn cát nặn cho bé chơi nặn cát
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà banh nhựa mini, cầu trượt nhựa
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Hàng rào nhựa, vượt chướng leo trèo
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà liên hoàn cổ tích
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Leo trèo tổ ong – cầu trượt liên hoàn
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Cầu trượt nhựa
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà banh mini, trường leo núi
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà cổ tích 2 mái, bập bênh
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Nhà banh mini cho bé
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Vượt chướng ngại vật
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Khu vực đồ chơi vận động giành riêng cho bé
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
đồ chơi vận động
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Cầu trượt xích đu cho bé
do-choi-mam-non-mau-giao, đồ chơi mầm non mẩu giáo, cau-truot-nhua
Cầu trượt liên hoàn cổ tích